The site you requested may not be relevant in your area.

country flag

 

Politik for beskyttelse af personoplysninger

Seneste ændringer til vores politik for beskyttelse af personoplysninger: 2.10.2018

Hos Elavon er tillid fundamentet for vores kunderelationer.  Vi forstår dit ønske om privatliv, og vi anerkender, at du betror os dine personlige og finansielle oplysninger.  Denne politik for beskyttelse af personoplysninger beskriver vores praksis og principper i et format, der er let at navigere i, læse og forstå.  Det er vigtigt for os at behandle dine personoplysninger med omhu og respekt. 

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Elavon Financial Services DAC ("Elavon", "vi", "os" eller "vores") er den dataansvarlige, når det gælder dine personoplysninger, og denne erklæring informerer dig om, hvilken slags oplysninger vi indsamler på Elavons websteder og alle applikationer, hvor denne politik for beskyttelse af personoplysninger er offentliggjort ("websted" eller "websteder"), hvordan og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvad vi bruger oplysningerne til, i hvilke tilfælde vi muligvis videregiver oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Klik på nedenstående links for at få mere at vide:

 1. Hvilke oplysninger indsamles om mig
 2. Sådan indsamler vi oplysninger
 3. Vores brug af cookies
 4. Hvordan bruger vi dine oplysninger
 5. Hvad sker der, hvis du ikke stiller de personoplysninger til rådighed, som vi anmoder om
 6. Hvem deler vi dine oplysninger med
 7. Hvilke skridt tager vi for at beskytte personoplysninger
 8. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger
 9. International overførsel af oplysninger
 10. Dine juridiske rettigheder
 11. Kontakt os

Vær opmærksom på, at den praksis, der er beskrevet i denne politik for beskyttelse af personoplysninger, kun gælder for oplysninger, der indsamles af webstederne, og eventuelle personoplysninger, som vi modtager om dig fra andre online- og offline-kilder, f.eks. offentlige databaser, i forbindelse med en anmodning, du indsender vedrørende tjenesteydelser.   Du kan finde eksterne links til tredjepartswebsteder på vores websted. Denne politik for beskyttelse af personoplysninger gælder ikke for din brug af tredjepartswebsteder, herunder websteder, der kan være linket til fra vores websted(er), eller tredjepartswebsteder, som linker til vores websted(er). Denne politik for beskyttelse af personoplysninger gælder ikke for dit forhold til dine kunder, dine finansielle serviceudbydere eller dine andre leverandører. Vi anbefaler, at du læser deres erklæringer om beskyttelse af personoplysninger og kontakter dem direkte, hvis du har problemer med deres brug af dine personoplysninger.

Hvis du eller den enhed, du er bemyndiget til at repræsentere (tilsammen benævnt "du"eller "din"), tidligere har indgået en serviceaftale med Elavon, som regulerer levering af tjenesteydelser til behandling af transaktioner ("aftale om tjenesteydelser"), bør denne politik for beskyttelse af personoplysninger sammenholdes med den pågældende aftale om tjenesteydelser. I tilfælde af at denne politik for beskyttelse af personoplysninger strider mod vilkårene i en aftale om tjenesteydelser eller en anden aftale med os i relation til vores brug af dine personoplysninger, har vilkårene i denne politik for beskyttelse af personoplysninger forrang.

Ved at bruge dette websted anerkender du, at vi behandler dine personoplysninger som beskrevet i denne politik for beskyttelse af personoplysninger.  Hvis du ikke er enig i den måde, vi behandler dine personoplysninger som anført i denne politik for beskyttelse af personoplysninger, bedes du undlade at bruge webstedet. 

Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at tilpasse eller ændre vilkårene i vores politik for beskyttelse af personoplysninger.  Eventuelle ændringer til vores politik for beskyttelse af personoplysninger bliver offentliggjort på denne side, og væsentlige ændringer anføres på en iøjnefaldende måde. 

1. HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES OM MIG

De oplysninger, vi indsamler om dig, falder i to kategorier – oplysninger, du giver os, og oplysninger, der automatisk indsamles om dig, når du bruger et af vores websteder. Disse oplysninger omfatter personoplysninger eller andre oplysninger som beskrevet i denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Personoplysninger refererer til oplysninger, der identificerer en bestemt person (direkte eller indirekte).  De personoplysninger, du bliver bedt om at give, når du kommunikerer med os via vores websteder, omfatter typisk:

 • Dit navn,
 • din postadresse,
 • e-mailadresse,
 • oplysninger om din enhed, som du bruger til at få adgang til webstedet, 
 • fastnet- og mobiltelefonnummer og alle andre personoplysninger, du giver os, når du kontakter os. 

Andre oplysninger  er oplysninger, der ikke direkte eller indirekte identificerer og ikke med rimelighed kan bruges til at identificere en bestemt person eller virksomhed.  Du kan give andre oplysninger, eller der kan automatisk blive indsamlet oplysninger.  Det kan være oplysninger om din internetbrowser, demografiske data såsom by og stat, brugsoplysninger om din brug af webstedet, yderligere trafikdata såsom tid og dato for adgang, rapporter om softwarenedbrud, sessionsidentifikationsnumre og adgangstidspunkt samt andre oplysninger om din brug af webstedet.

2. SÅDAN INDSAMLER VI OPLYSNINGER

Vi indsamler oplysninger fra dig eller om dig, når du giver os disse oplysninger direkte.  Vi kan for eksempel indhente oplysninger, når du anmoder om produkter eller tjenester fra os, svarer på undersøgelser, kontakter kundesupport eller på anden måde interagerer med os via et websted eller via en af vores sociale mediekanaler. 

Når du interagerer med vores websteder, indsamler vi desuden oplysninger ved hjælp af teknologi, f.eks. cookies.  Se afsnittet Vores brug af cookies herunder for at få flere oplysninger.

3. VORES BRUG AF COOKIES

Vi og visse betroede serviceudbydere, der handler på vores vegne, indsamler oplysninger om din aktivitet på webstederne ved hjælp af sporingsteknologier, herunder cookies. Cookies er dele af oplysninger, der gemmes direkte på den enhed, du bruger. De giver os mulighed for at indsamle oplysninger, såsom den type browser du bruger, den tid du bruger på tjenesteydelserne, de websteder eller programmer du besøger, og de indstillinger du har angivet for dine konti. Du kan få yderligere information om, hvordan vi bruger cookies i vores cookiepolitik.

4. HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler, til at hjælpe os med at tilpasse og løbende forbedre din oplevelse på webstedet.  Vi kan også bruge disse oplysninger på følgende måder:

 • Svare på forespørgsler, du har stillet på vores websteder
 • Evaluere din ansøgning om tjenesteydelser
 • Understøtte Elavons lovmæssige overholdelsesforpligtelser
 • Kommunikere med dig om ændringer i vores politikker
 • Sende dig nyhedsbreve, tilbud og kampagner vedrørende vores tjenesteydelser, tredjepartsprodukter og -tjenester eller særlige begivenheder via e-mail, SMS eller et andet medie, til enhver tid i overensstemmelse med dine præferencer
 • Administrere kampagner og undersøgelser
 • Optimere eller forbedre vores produkter, tjenesteydelser og aktiviteter
 • Registrere, undersøge og forhindre aktiviteter, der kan overtræde vores politikker eller være ulovlige
 • Udføre statistiske eller demografiske analyser og marketinganalyser af webstedets brugere

Vi indsamler, bruger og deler kun dine personoplysninger, når vi er overbevist om, at vi har et passende juridisk grundlag til at gøre det. Det kan være fordi:

 • vores brug af dine personoplysninger er i vores legitime interesse som en kommerciel organisation, for eksempel til at kontakte dig, når du sender en forespørgsel eller klage på vores websted. Til at tilbyde dig andre produkter og tjenester og sælge dig produkter og tjenester, som vi, vores datterselskaber eller tredjeparter tilbyder; til at følge op over for dig og undersøge din forespørgsel eller klage (afhængigt af hvad der er relevant), administrere kampagner og undersøgelser, gennemføre forbedringer i vores produkter og tjenester, foretage markedsundersøgelser angående brugerne af vores websteder og til at registrere bedrageri og anden ulovlig aktivitet. I disse tilfælde vil vi til enhver tid passe på dine oplysninger på en måde, der er rimelig efter forholdene, og respektere dine rettigheder i forhold til privatlivets fred, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandling som beskrevet i afsnittet Dine juridiske rettigheder nedenfor.
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en relevant juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, som vi skal leve op til.

5. HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE STILLER DE PERSONOPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, SOM VI ANMODER OM

Vi har brug for nogle af dine personoplysninger for at kunne kontakte dig og følge op over for dig i forbindelse med den forespørgsel eller klage, du har indsendt via vores websted. Vi skal for eksempel kende dine personlige kontaktoplysninger for at kunne identificere dig og kontakte dig.

Hvis der er behov for oplysninger til disse formål, og hvis du ikke stiller oplysningerne til rådighed for os, vil vi ikke være i stand til at kontakte dig og vende tilbage dig i forbindelse med den forespørgsel eller klage, du har indsendt via vores websted. Vi forklarer, hvornår det er tilfældet på det tidspunkt, hvor vi indsamler oplysninger fra dig.

6. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

Medmindre andet er oplyst i denne politik for beskyttelse af personoplysninger, videregiver vi ikke personoplysninger, der indsamles via webstedet, til virksomheder, der ikke er en del af Elavon eller dets moderselskab (herunder dets datterselskaber), datterselskaber eller andre relaterede enheder.  Selvom vi, som oplyst nedenfor, kan videregive nogle personoplysninger til visse forretningspartnere, forhandlere og andre tredjeparter, vil vi på intet tidspunkt sælge eller udleje dine personoplysninger som en del af en kundeliste eller lignende transaktion.

TJENESTEUDBYDERE.  Vi kan dele personlige og andre oplysninger med agenter, datterselskaber, associerede selskaber (visse af vores tjenesteydelser leveres til dig af vores associerede selskaber), partnere og andre tredjeparter, der udfører funktioner på vores vegne, såsom hosting, fakturering, content management-værktøjer, analyser, kundeservice, beskyttelse mod svindel osv.  Disse virksomheder har adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres funktioner, og er forpligtede til at sikre fortroligheden og sikkerheden af personoplysningerne.  Tjenesteudbyderne har ikke ret til at bruge, sælge, distribuere eller ændre disse oplysninger på anden måde end til at levere de ønskede tjenesteydelser.

FORRETNINGSPARTNERE.  Vi leverer produkter og tjenesteydelser til kunder gennem en række tilknyttede banker og virksomheder.  Vi kan dele dine personoplysninger med vores forretningspartnere eller andre tredjeparter, der gør det muligt for os at opfylde dine behandlingsbehov.  Vi kan kontakte vores eksisterende kunder via post, telefon eller e-mail for at tilbyde yderligere produkter eller tjenesteydelser, som vi mener kan være af interesse for dig.  Selvom vores behandling af dine personoplysninger er underlagt denne politik for beskyttelse af personoplysninger, vil forretningspartneren eller tredjepartens behandling af dine personoplysninger være underlagt forretningspartneren eller tredjepartens politik for beskyttelse af personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde en sådan salgsfremmende aktivitet som beskrevet i afsnittet Dine juridiske rettigheder nedenfor.

LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG RETSHÅNDHÆVENDE FORMÅL.  Vi kan også bruge eller videregive personoplysninger, hvis det kræves ifølge lovgivningen, eller såfremt vi i god tro mener, at en sådan handling er nødvendig for at (a) overholde gældende lovgivning eller opfylde eventuelle lovkrav, der er rejst mod os eller webstedet, (b) beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom, webstedet eller vores brugere, eller (c) i nødsituationer handle for at beskytte den personlige sikkerhed for os, vores associerede selskaber, agenter eller webstedets brugere eller offentligheden.

VIRKSOMHEDSOPKØB. Vi kan ændre vores ejerskab eller virksomhedsorganisation, mens vi stiller webstedet og tjenesteydelserne til rådighed, eller sælge visse aktiver, der er tilknyttet webstedet. Derfor skal du være opmærksom på, at i et sådant tilfælde og i det omfang loven tillader det, kan vi overføre nogle eller alle dine oplysninger til en virksomhed, der erhverver alle eller en del af vores aktiver eller til en anden virksomhed, som vi er fusioneret med.

DELING AF ANDRE OPLYSNINGER.  I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, kan vi videregive eller dele andre oplysninger (eller andre oplysninger end personoplysninger) på andre måder, som vi finder hensigtsmæssige eller nødvendige. Blandt andet kan vi videregive andre oplysninger til tredjeparter for at hjælpe os med at afgøre, hvordan folk bruger dele af webstedet, og hvem vores brugere er, så vi kan forbedre webstedet. 

7. HVILKE SKRIDT TAGER VI FOR AT BESKYTTE PERSONOPLYSNINGER

Dine oplysningers sikkerhed er vigtig for os. Oplysninger, der indsamles af webstedet, opbevares i driftsmiljøer, der ikke er tilgængelige for offentligheden.  Vi begrænser derfor adgangen til dine oplysninger til de af vores medarbejdere, der har brug for at kende disse oplysninger til at levere produkter og tjenesteydelser til dig. Vi har etableret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsprocesser, der står mål med følsomheden af de indsamlede oplysninger med henblik på at beskytte personoplysningerne. Vi har indført rutinemæssige interne og eksterne tilsynsprocedurer for at vurdere og vedligeholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine oplysninger.

Vores sikkerhedsprocedurer betyder, at vi lejlighedsvis kan anmode om legitimation, før vi videregiver dine personoplysninger til dig. I visse telefon- og persontransaktioner kan vi bede om dit kontonummer eller andre oplysninger til bekræftelse af din identitet, inden vi gennemfører de transaktioner, du har anmodet om.  Bemærk, at Elavon aldrig vil anmode om dine personoplysninger (f. eks personligt ID, adgangskode, PIN-kode eller kontonummer) via e-mail.  Hvis du modtager en e-mail, der anmoder om dine personoplysninger, skal du være mistænksom over for anmodningen og straks kontakte os for at rapportere mistænkelige aktiviteter.   Vær dog opmærksom på, at selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, når vi modtager dem, kan ingen overførsel af oplysninger via internettet eller andre offentlige netværk garanteres som 100 % sikker.  Vi gennemgår vores sikkerhedsprocedurer med henblik på at overveje passende teknologi og metoder til sikring af oplysninger.

8. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Det er en generel regel, at Elavon ikke opbevarer dine oplysninger i længere tid, end det er nødvendigt.

 • Hvis du indsender en forespørgsel, og du er et af vores brugersteder, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi har en aftale med dig, og så længe vi har brug for dine oplysninger til lovgivningsmæssige eller bevismæssige formål efter udløbet af din aftale.
 • Hvis du indsender en forespørgsel eller en klage via vores websted, opbevarer vi dine personoplysninger, mens vi behandler din forespørgsel eller klage. For ikke-kunder opbevares disse oplysninger ikke længere end nødvendigt og ikke længere end 12 måneder.  Se venligst vores cookiepolitik vedrørende opbevaringspraksis i forbindelse med cookies.
 • Men hvis vi ifølge lovgivningen er forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode, eller hvis vi har brug for dine personoplysninger i en længere periode i tilfælde af et juridisk krav, kan opbevaringsperioden være længere. Kontakt os ved hjælp af nedenstående oplysninger, hvis du ønsker yderligere information om opbevaring af oplysninger.

9. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

Elavon har aktiviteter i hele verden. Derfor kan dine personoplysninger overføres og opbevares i lande uden for EU, som er underlagt forskellige standarder for databeskyttelse. Vi vil tage passende skridt til at sikre, at videregivelse af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og håndteres omhyggeligt med henblik på at beskytte dine personlige rettigheder og interesser, og overførsler er begrænset til lande, der vurderes at have en tilstrækkelig grad af juridisk beskyttelse, eller hvor vi er overbevist om, at der findes alternative ordninger til beskyttelse af dine personlige rettigheder. Til dette formål:

 • sikrer vi, at såfremt vi overfører dine personoplysninger uden for Elavon eller til tredjeparter, der hjælper med at levere vores produkter og tjenesteydelser, opnår vi aftalemæssige forpligtelser fra dem med henblik på at beskytte dine personoplysninger, især gennem standardbestemmelser for databeskyttelse, som Europa-Kommissionen har vedtaget, eller
 • såfremt vi modtager anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende eller regulerende myndigheder, validerer vi omhyggeligt disse anmodninger, før eventuelle personoplysninger videregives.

Du har ret til atkontakte os for at få flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har indført (herunder en kopi af relevante aftalemæssige forpligtelser) med henblik på at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, når disse overføres som nævnt ovenfor.

10. DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

Med forbehold for visse undtagelser, og i nogle tilfælde afhængigt af den behandlingsaktivitet, vi foretager, har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen:

 • ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger,
 • ret til at bede os om at slette eller rette de personoplysninger, vi har om dig, som er unøjagtige,
 • ret til under visse omstændigheder at anmode om sletning af dine personoplysninger,
 • ret til dataportabilitet (ret til at bede om dine personoplysninger i et almindeligt anvendt elektronisk format, hvor sådanne personoplysninger er givet af dig, og det juridiske grundlag for behandling af disse oplysninger er samtykke eller et kontraktmæssigt krav),
 • ret til at begrænse behandlingen og ret til under visse omstændigheder at gøre indsigelse mod behandlingsaktiviteter,
 • ret til at forhindre, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål, og
 • ret til at indgive klage til datatilsynsmyndigheden (eller en anden tilsynsmyndighed i EU), hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen.

Hvis en behandling er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

Vi kan bede dig om yderligere oplysninger til bekræftelse af din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager, før vi giver de personoplysninger, du har bedt om. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, hvor det er tilladt ved lov, for eksempel hvis din anmodning er åbenlyst grundløs eller overdreven.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Med forbehold for juridiske og andre tilladte overvejelser, vil vi gøre enhver rimelig indsats for at imødekomme din anmodning omgående eller informere dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at opfylde din anmodning. 

Vi vil måske ikke altid være i stand til fuldt ud at imødekomme din anmodning, for eksempel hvis det påvirker den tavshedspligt, vi har over for andre, eller hvis vi er juridisk berettigede til at behandle anmodningen på en anden måde.

11. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, overvejelser eller klager vedrørende vores overholdelse af denne politik for beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelseslovgivningen, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, anbefaler vi dig først at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. Vi vil undersøge og forsøge at behandle klager og bilægge tvister og vil træffe enhver rimelig foranstaltning for at opfylde dit ønske om at udøve dine rettigheder så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder inden for de tidsfrister, der er fastsat i databeskyttelseslovgivningen.

Adresse:   Data Protection Officer, Elavon Financial Services DAC, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Dublin 18, D18 W319.

Email: EUDataProtection@elavon.com or queries@elavon.comBack to top