The site you requested may not be relevant in your area.

Opdatering af definitionen af sikre og ikke-sikre transaktioner

 

Elavon har for nyligt informeret dig om opdateringen til definitionen af sikre transaktioner som angivet i Schedule of Fees (Gebyroversigt, SOF), der trådte i kraft den 1. januar 2019. Opdateringen omhandler behandlingen af sikre og ikke-sikre transaktioner. Mere udførlige oplysninger er anført nedenfor.  

 

Hvad bliver ændret? 

I 2016 introducerede Elavon nye definitioner for forskellige typer af transaktionsprocesser – “sikre” og “ikke-sikre”.  Merchant Service Charge (Forhandler-servicegebyr, MSC) er højere for ikke-sikre transaktioner.

 

Gebyroversigten fra 2016 fastslog, at sikre transaktioner udgør:

“Chip & Pin (EMV), kontaktfri, V.me-transaktioner, Verified by Visa, MasterCard SecureCode, og transaktioner indsendt af Elavon indenfor 3 dage.”

 

Denne definition af sikre er nu blevet opdateret som angivet nedenfor og trådte i kraft den 1. januar 2019.

 

Sikre transaktioner er transaktioner, der er udpeget af Elavon (med henvisning til kortnetværkenes aktivitet) som værende sikre, der omfatter de fleste Chip & Pin (EMV), kontaktfri og V.me-transaktioner, såvel som de fleste transaktioner, der anvender Verified By Visa, Mastercard SecureCode, og dem som er blevet indsendt til Elavon indenfor 3 dage.

 

Ikke-sikre transaktioner er alle transaktioner, der ikke behandles som sikre transaktioner.

Hvad betyder sikker og ikke-sikker? 

Sikker og ikke-sikker henviser til transaktionstypen og teknologien, der anvendes under autorisationen af et kort.

 

Hver gang en transkation behandles, bliver følgende elementer overvejet:

Indtastningstype + Udstedelsesregion + Korttype + Transaktionstype.

 

Alle fire elementer skal betragtes som “sikre” af kortnetværkene (f.eks. Visa eller Mastercard afhængigt af den pågældende korttype), for at transaktionen kan behandles til den lavere sikkerhedssats. 

Hvordan fastlægges gebyrerne? 

Generelt set opdeler kortnetværk transaktioner efter regioner (f.eks. indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller inter-regional – amerikansk udstedte kort i EØS-virksomheder), korttyper (f.eks. Visa-debet, MasterCard-erhverv) og transaktionstyper (Chip & Pin, Ecommerce, osv.).  Elavon behandler til gengæld disse transaktioner som sikre eller ikke-sikre, alle transaktioner, der behandles som ikke-sikre er underlagt det højere behandlingsgebyr.  Alle transaktioner skal ligeledes sendes til behandling indenfor det angivne tidsrum (3 dage) for at sikre, at sikker kvalificering overvejes*.

 

*en transaktion, som ikke indsendes til behandling/ikke batches via kasseopgørelse inden for det angivne tidsrum, vil automatisk kvalificere sig til den ikke-sikre sats. 

 

Hvordan transaktioner behandles og opkræves, fremgår tydeligt af forhandler-kontoopgørelsen i afsnittet Kortgebyrer, hver transaktionstype kan identificeres under beskrivelsen, se nedenfor. Visa forbrugerdebet ikke-sikker transaktion og Merchant Service Charge (MSC) fremgår af afsnittet Rabatpriser. 

Hvorfor bliver “sikre” transaktioner ved kasseterminalen nogle gange opkrævet som “ikke-sikre”? 

Generelt vil følgende transaktionstyper blive klassificeret, behandlet og opkrævet som sikre, så snart den udstedende region, korttypen og transaktionstypen alle er blevet vurderet som sikre af kortnetværkene.

 

  • Kontaktfri
  • Chip & Pin (EMV)
  • Verified by Visa
  • Mastercard-sikkerhedskode
  • V.me

 

Men,hvis korttypen, transaktionstypen og/eller regionen, hvor kortet blev udstedt, vurderes som ikke-sikker eller ikke har en sikker/ikke-sikker anerkendelse, så vil transaktionens overordnede opkrævnings-/behandlingsgebyr som standard være ikke-sikker,uanset hvordan transaktionen foregik ved kasseterminalen. 

Eksempler på transaktioner, som bliver behandlet som ikke-sikre, omfatter:

Alle kombinationer af nedenstående:

 

  • Ikke-EØS-udstedte kort, der af netværk muligvis betragtes som ikke-sikre – se forklaringen nedenfor: 

Liste over EØS-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

 

Ikke-EØS: Ethvert land, som ikke findes på listen over EØS-lande ovenfor.

 

  • Visse korttyper, herunder (ikke udtømmende):

Virksomhedskort: Visa-virksomhed, -erhverv eller -indkøb.

Visa Premium og Super Premium: Infinite, Infinite Privilege, Platinum, Rewards, Select, Signature, Ultra High Net Worth.

 

  • Kontaktfrie transaktioner over grænsen for kontaktfrie transaktioner, hvor kortindehavergodkendelse ikke leveres:

For kontaktfri betalinger af lav værdi under “Kontaktfri CVM-grænsen” er CVM ikke påkrævet – kunden kan anvende tap & go.  Bemærk, at grænsen for kontaktfri CVM (Cardholder Verification Method [Verifikationsmetode for kortindehaver]) varierer fra land til land.

Kortindehavergodkendelse er påkrævet for kontaktfri korttransaktioner over CVM-grænsen (f.eks. vha. online-pinkode, som anvender forhandler-pinkode eller underskrift), eller når udstederen af et kort håndhæver kortindehavergodkendelse, selv om transaktionsbeløbet er under CVM-grænsen.

Kontaktfrie transaktioner over CVM-grænsen, som ikke har kortindehavergodkendelse, er ikke-sikre transaktioner. 

Gebyroversigt

Nedenfor ses et eksempel på en gebyroversigt, som den vil se ud efter opdateringerne.  

back to top

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.