The site you requested may not be relevant in your area.

Tuesday, July 2, 2019

Opdaterede servicevilkår (Terms of Service, TOS) – Træder i kraft den 14. september 2019

Opdaterede servicevilkår (Terms of Service, TOS) – Træder i kraft den 14. september 2019

 DANMARK

Elavon har opdateret sine servicevilkår. De nye vilkårtræder i kraft den 14. september 2019. Der er to hovedområder med ændringer:

1) Som følge af indførelsen af betalingstjenestedirektiv 2 (Payment Services Directive 2, PSD2) af Europa-Kommissionen;

2) Opdateringer til Data Security Payment Card Industry (PCI, betalingskortsektoren),

PSD2 er udviklet til at gøre betalinger sikrere, styrke forbrugerbeskyttelsen og fremme innovation og konkurrence. En af de væsentligste indvirkninger af PSD2 vedrører e-handelstransaktioner og behovet for at implementere stærk kundegodkendelse (Strong Customer Authentication, SCA). SCA-bestemmelserne i PSD2 bliver obligatoriske fra den 14. september 2019 i hele Europa.

De vigtigste ændringer i TOS vedrørende PSD2 er:

a) Indførelsen af stærk kundegodkendelse (Strong Customer Authentication, SCA) - angivet i punkt 7 i TOS sammen med yderligere forpligtelser for kunder. Herunder anmodningen om anvendelsen af SCA og eventuel instruktion fra Elavon med hensyn hertil,

b) Punkt 7 i TOS indeholder også forbud mod at anvende SCA hvor det ikke er pålagt at gøre det, eller at anvende undtagelsen til SCA, hvis Elavon eller udstederen bestemmer andet,

c) Punkt 7 i TOS indeholder også undtagelser til SCA der stammer fra de Reguleringsmæssige Tekniske Standarder (Regulatory Technical Standards, RTS),

d) Punkt 8 (b) (iv) (Garantier for transaktioner) i TOS indeholder en henvisning til SCA,

e) Punkt 12 i TOS understreger, at forsvar i forbindelse med reklamationer kan kræve bevis for implementeringen af SCA. På samme måde er definitionen af begrebet “reklamation” blevet opdateret for at inkludere henvisning til SCA,

f) Punkt 17 (k) (vii) i TOS indeholder forpligtelse for kunden til at følge Reguleringsmæssige Tekniske Standarder i SCA eller den Europæiske Banktilsynsmyndigheds/andre kompetente myndigheders retningslinjer, hvis kunden ønsker at udlicitere eventuelle funktioner i forbindelse med sikkerheden af internetbetalingstjenester,

g) De nye definitioner “online-verifikationsløsning” og “plug-in til online-verifikationsløsning” er blevet tilføjet for at understøtte det nye SCA-sprog,

h) Bilaget til TOS “Internettransaktioner” omfatter regler for online-verifikationsløsning - f.eks. 3DS-standard - herunder forpligtelse til at anvende og opdatere standarden, når opdateringen er tilgængelig.

 

Bemærk venligst at ændringerne i TOS ikke kræver nogen specifik handling fra dig. Du vil blive anset for at have accepteret ændringerne, hvis du fortsætter med at sende transaktioner til Elavon til behandling efter datoen hvor ændringerne i TOS træder i kraft.

Hvis du ikke accepterer nogen af disse ændringer, skal du kontakte os skriftligt i overensstemmelse med afsnit 26 (f) (ii) i dine TOS, på: Elavon Merchant Services  /  Karenslyst Allé 11  /  Postboks 354 Skøyen  /  N-0213 Oslo eller via e-mail kundeservice.dk@elavon.com, før den 14. september 2019. Du har ret til at opsige din indløsningsaftale til enhver tid før den 14. september 2019 vederlagsfrit.

Opdaterede servicevilkår (Terms of Service, TOS) – Træder i kraft den 14. september 2019

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.